Umbrella English

Skrytá stránka

V kurzech medicínské angličtiny se budeme zabývat kapitolami z anatomie, fyziologie, patologie, patofyziologie, mikrobiologie, epidemiologie, epizootologie. Budeme se zabývat orgánovými systémy: kůží a kožními deriváty, srdcem, dýchacím systémem (plícemi, horními a dolními dýchacími cestami), trávicím systémem (dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, střevo), ale také nervovou soustavou, kardiovaskulární soustavou, lymfatickým systémem, jakož i okem a uchem a endokrinními orgány (slinivka břišní, nadledviny, šišinka).

Ve veterinární medicíně se zaměříme na choroby hospodářských zvířat: skotu a malých přežvýkavců (ovcí a koz), prasat, případně drůbeže a králíků, ale také na nemoci zájmově chovaných zvířat: psů, koček, drobných hlodavců (morče, králík, křeček), plazů, ptactva.